Vätska är viktigt oavsett ålder. Med stigande ålder känner vi törst sämre och äldre är ofta känsliga för uttorkning. Vätskebrist kan påverka allmäntillståndet, ge svullna slemhinnor och bidra till förstoppning och illamående samt ge yrsel och öka risken för att ramla. Vissa sjukdomar och feber, hög temperatur och fysisk aktivitet ökar vätskebehovet. Vid andra sjukdomstillstånd, t ex hjärtsvikt, kan vätskeintaget behöva begränsas.

Vätskan kommer inte bara från dryck, utan finns även i maten, till exempel i grönsaker, frukt och soppor. De flesta behöver dricka mellan 1,5 och 2 liter per dag.