Åldrandet gör att risken för sjukdom och undernäring ökar. Det är därför av extra stor vikt att de mellanmål och huvudmåltider som serveras håller hög kvalitet, är säkra och anpassade efter äldre personers egna behov, vanor och önskemål.

Vi liten aptit kan en stor portion mat upplagd på tallriken upplevas som oöverkomlig att orka äta upp vilket hämmar aptiten. Lägg hellre upp en liten portion och fyll på efterhand. Fråga matgästen hur hen vill ha maten på tallriken och hur stor portion som är lagom.