Det finns många allergier och överkänsligheter mot mat med varierande symptom (allvarliga eller ringa) och med olika bakomliggande orsaker.

Har följer en kortfattad information om några av de vanligaste specialkosterna; celiaki, laktosintolerans, mjölkproteinallergi och nötallergi samt några korta reflektioner om speciella behov som hör ihop med olika kulturer och etiska överväganden.