Allt material som finns på hemsidan Mat-för-äldre är producerat av Hushållningssällskapet Västra. Materialet har producerats och utvecklats i samverkan med ett flertal organisationer samt kommuner. Dit hör t ex SPF Seniorerna, Funktionsrätt Sverige och Aktiva Seniorer samt representanter från Alingsås, Kungälv, Lidköping, Munkedal och Uddevalla kommuner.

Apparna MatFröjd och Mat-Musik-Minnen, Kokboken Ett Gott Liv samt Studiehandledning MatFröjd har blivit verklighet tack vare ett flertal finansiärer:


har stött framtagning av
Appen MatFröjdhar stött framtagning av
Appen Mat-Musik-Minnentillsammans med Votum förlag
har stött framtagning av
Kokboken Ett Gott Livhar stött framtagningen av MatFröjd
studiehandledning och faktamaterial