Bilder & video

Vid användning av dessa bilder
Bilder från detta galleri får endast användas av t ex media eller andra som skriver, gör inbjudningar eller på annat sätt kommunicerar kring MatFröjd, Mat-Musik-Minnen eller kokboken Ett Gott Liv.
Bildkälla ska anges: ©Hushållningssällskapet Västra.

Behöver du högre upplösning på bilderna? Kontakta oss, se nedan.

Videoguide: Appen MatFröjd

Bildbank

Margareta Frost-Johansson: Matkonsult
Hushållningssällskapet Västra
Tel 0521-72 55 60
margareta.frost@hushallningssallskapet.se

Cecilia Sassa Corin: Matkonsult
Hushållningssällskapet Västra
Tel 0521-72 55 61
cecilia.corin@hushallningssallskapet.se

Eleonor Schütt: Matkonsult
Hushållningssällskapet Västra
Tel 0521-72 55 62
eleonor.schutt@hushallningssallskapet.se