MatFröjd

Receptappen MatFröjd är ett lättillgängligt och pedagogiskt hjälp-medel för äldre, anhöriga, volontärer och hemtjänstpersonal. Appen finns att ladda ner i App Store och Play Butiken och det finns också en webbversion.

Maten och måltiderna är en grundförutsättning för att vi ska må bra. Genom MatFröjd utvecklar Hushållningssällskapet ett verktyg anpassat för äldre per-soner i form av en receptapplikation för både smartphone, surfplatta och dator. Appen är förpackad i en tilltalande och användarvänlig form, för att inspirera till nyfikenhet och lust när det gäller att planera och skapa måltider. Syftet med MatFröjd är att, via matlust och matglädje, öka livskvaliteten hos personer med åldersrelaterad funktionsnedsättning, stärka deras hälsa samt behålla eller öka det fysiska, psykiska och sociala välbefinnandet.

Receptappen MatFröjd ska underlätta för äldre personer att kunna njuta av mat lagad i hemmet. Behovet av inspiration och anpassad stöttning är stort. Därför utvecklas nu ett hjälpmedel för att äldre ska få större möjlighet att välja när, vad och hur hen vill äta anpassat efter varje persons behov.

Njuta av egen hemlagad mat.