Maten är en grundläggande del i all sjukvårdande behandling. God och näringsrik mat som verkligen äts upp är oerhört viktigt och är en förutsättning för att annan behandling ska ha effekt.

Många sjukdomar ökar behovet av energi- och näringsämnen samtidigt som de minskar aptiten. För en äldre person som råkat ut för sjukdom tar tillfrisknandet ofta längre tid. Än längre tid tar läkning om personen äter för lite eller fel. Det kan lätt leda till att de hamnar i en ond cirkel med minskade krafter som följd. Detta kan i sin tur leda till försämrad aktivitet och ökad sängbundenhet, varpå risken för komplikationer som fördröjer tillfrisknandet ökar ytterligare.