Appen Mat-Musik-Minnen

Hjälper till att väcka minnen och underlätta kommunikation med äldre.

Appen Mat-Musik-Minnen är ett interaktivt och praktiskt verktyg för att arbeta med reminiscens och som betyder hågkomst och erinring.
Metoden bygger på att upplevelser från tidigare år finns kvar länge hos den som har en demenssjukdom. Med hjälp av ”triggers” eller ”igångsättare” som bilder, musik och föremål, blir det lättare att kommunicera.

Appen kan laddas ner till surfplatta eller användas på dator och är kostnadsfri (den finns inte som app till mobiltelefon).

Välkomstsidan i appen Mat-Musik-Minnen.