Livsmedelsval, det är viktigt att välja rätt livsmedel, (text saknas)