Kontakt

Här finner du kontaktuppgifter till personer som arbetar inom projekten


Anna Magnusson Matkonsult
Hushållningssällskapet Västra
Tel 0521-72 55 62
anna.magnusson@hushallningssallskapet.se

Martina Jönsson: Matkonsult
Hushållningssällskapet Västra
Tel 0521-72 55 60
martina.jonsson@hushallningssallskapet.se

Cecilia Sassa Corin: Matkonsult
Hushållningssällskapet Västra
Tel 0521-72 55 61
cecilia.corin@hushallningssallskapet.se

Eleonor Schütt: Matkonsult
Hushållningssällskapet Västra
Tel 0521-72 55 62
eleonor.schutt@hushallningssallskapet.se

Hushållningssällskapets matkonsulter bygger sin verksamhet på kunskap, engagemang och ett brinnande intresse för matens betydelse för vår hälsa och miljö.

Genom våra utbildningar och det utvecklingsarbete vi bedriver vill vi förmedla kunskap och matglädje. Naturligtvis anpassat till de människor vi möter i skilda miljöer och grupper. Vi vill stimulera till medvetna livsmedelsval, bra måltidsmiljöer och verka för en sund inställning till mat utan att krångla till det.

Vi utbildar dem som arbetar med mat på något sätt; i vård, skola och omsorg, i storhushåll och restaurang men också olika konsumentgrupper. Inom äldreomsorgen arbetar vi med områden som t ex , mat och hälsa för äldre, inspirerande matlagning, livsmedelshygien, service och bemötande och specialkost. Vi genomför även utbildningar om hur appen MatFröjd kan användas som ett verktyg för personal inom hemtjänsten.
Vi arbetar med både små och stora företag, organisationer och myndigheter. Det ger oss stor bredd och lyhördhet inför våra uppdragsgivare. I våra uppdrag varvar vi ofta teori och praktisk matlagning med provsmakning.

Våra uppdragsgivare möter oss genom föreläsningar, utbildningar, seminarier och olika nationella eller regionala utvecklingsprojekt.
Hushållningssällskapets matkonsulter arbetar i enighet med Nordiska Näringsrekommendationer och de svenska matråd som innebär bra mat för både hälsa och miljö. Som oberoende och fristående kunskapsorganisation bygger våra utbildningar på väl förankrad kunskap.

Hushållningssällskapet är en modern, rikstäckande och fristående organisation med lång historia. Mat, miljö och hälsa är en viktig del av verksamheten som även innefattar kunskapsområden som landsbygd och lantbruk.

Läs mer om Hushållningssällskapet på https://hushallningssallskapet.se/
Läs mer om Hushållningssällskapets utbildningar och utvecklingsarbete inom området mat på
https://hushallningssallskapet.se/tjanster/mat/