Bilder och musik lockar fram minnen

Appen Mat-Musik-Minnen har en metod arbetats fram för att med stimuli kopplat till mat och musik underlätta för demenssjuka personer att minnas. Doften, smaken, synen, känsel och hörseln fungerar som ”minnesväckare” samtidigt som samtal och föremål kopplas till minnen som personen annars kanske inte skulle kunnat locka fram.

När man kommer in i appen får man möjlighet att välja ett tema.
I appens tema kan man välja aktivitet ”Minnesbilder”. Det är en blandning av bilder från olika tidsperioder kopplat till appens olika teman.
I aktiviteten ”Minnesbilder” kan man välja att få bilderna som ett bildspel,
med eller utan den specialkomponerade musiken eller aktivitetsljud som passar det valda temat.
I appens tema kan man välja aktivitet ”Musik”.
I appens tema kan man välja aktivitet ”Mat”.