Handbok med idéer om användning

Appen Mat-Musik-Minnen hjälper till att väcka minnen och underlätta kommunikation med äldre och personer som har en demenssjukdom.

I handboken får du som personal eller anhörig tips och idéer om hur du använder innehållet i appen. Mycket kan göras med enkla medel, om man bara vet vad och hur man ska göra.

När du arbetar med appen Mat-Musik-Minnen kan du använda en surfplatta eller dator och sitta tillsammans med personen som har en demenssjukdom. Surfplattan underlättar olika val, ger stöd till minnet och stimulerar till aktivitet.

Är ni flera kan du koppla surfplattan till en TV eller bildskärm för att använda appen och få en större bild och kanske då också få ett bättre ljud.

Vill du ordna en inspirationsföreläsning om hur appen Mat-Musik-Minnen kan användas som ett stimulerande hjälpmedel?
Kontakta Hushållningssällskapet Västra!

Margareta Frost-Johansson: Matkonsult
Hushållningssällskapet Västra
Tel 0521-72 55 60
margareta.frost@hushallningssallskapet.se

Cecilia Sassa Corin: Matkonsult
Hushållningssällskapet Västra
Tel 0521-72 55 61
cecilia.corin@hushallningssallskapet.se

Eleonor Schütt: Matkonsult
Hushållningssällskapet Västra
Tel 0521-72 55 62
eleonor.schutt@hushallningssallskapet.se

Anna Magnusson Matkonsult
Hushållningssällskapet Västra
Tel 0521-72 55 62
anna.magnusson@hushallningssallskapet.se