Undernäring uppkommer vid ett för litet eller obalanserat intag av energi och näringsämnen under en längre tid. En undernärd person kan lättare falla, få en fraktur, få infektioner, bli nedstämd och utveckla trycksår.

Vanliga tecken och symtom på undernäring är t ex frusenhet, nedsatt ork, nedstämdhet, nedsatt initiativförmåga och viktnedgång.

Undernäring är lättare att förebygga än åtgärda så var uppmärksam även på små tecken på dåligt näringsintag som halvätna portioner, gammal mat i kylen och kläder och smycken som börjar sitta löst.