MatFröjd Faktamaterial – mat och hälsa för seniorer

Materialet är under utveckling och beräknas vara klart under försommaren 2021.

Detta faktamaterial är tillsammans med den tillhörande studiehandledningen ett underlag vid studiecirklar och matlagningsträffar med appen MatFröjd som utgångspunkt.

Materialet ger information om hälsosamma måltider med kunskap om näringslära, livsmedelskunskap, livsmedelshygien samt specialkost och mycket mera. Allt baserat på aktuell forskning och vedertagna riktlinjer.