MatFröjd Faktamaterial – mat och hälsa för seniorer

MatFröjd faktamaterial är tillsammans med tillhörande MatFröjd studiehandledningen ett underlag vid studiecirklar och matlagningsträffar med appen MatFröjd som utgångspunkt.

MatFröjd Studiehandledning och MatFröjd Fakta finns som pdf-fil.
Klicka på texten i bilderna ovan.

MatFröjd faktamaterial information om hälsosamma måltider med kunskap om näringslära, livsmedelskunskap, livsmedelshygien samt specialkost och mycket mera. Allt baserat på aktuell forskning och vedertagna riktlinjer.