Nytt!!! MatFröjd Studie- och faktamaterial

Nu finns det ett studiematerial för appen MatFröjd med en handledning och en faktabok om mat och hälsa för seniorer! Materialet kan användas på studiecirklar eller matlagningsträffar och finns som pdf-filer på www.matfröjd.nu Det finns också tryckta exemplar, enhetspris för båda 100 kr + moms + porto. Beställs från margareta.frost@hushallningssallskapet.se