MatFröjd Poster

Det finns en ny poster om appen MatFröjd med QR kod som leder till webversionen av appen. Postern finns i pdf format och kan skrivas ut och anslås på platser där seniorer, anhörig och personal rör sig. T ex på anhörigcentral, träffpunkt, bibliotek och vårdcentral. Klicka på ”Läs mer” och hitta länk direkt till postern. Postern finns här.